ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ |

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 2022թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր քննաշրջանում ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտում մասնագիտական քննությունների անցկացման Հիմնարկը մասնագիտությունը շիֆրը օրը, ժամը Քնն. Անցկացման վայրը ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ...