Ասպիրանտների և հայցորդների աշնանային դասընթացների անցկացման ժամանակացույց 2022թ.

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ