Economics |
Выбрать страницу

Հարգելի այցելուներ

Ջերմորեն և սրտանց ողջունում եմ ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի պաշտոնական կայքէջում։

Առցանց հաղորդակցության այս միջոցը հնարավորություն է տալիս մանրամասն ու ամբողջությամբ ծանոթանալ ինստիտուտի գիտակազմակերպչական գործունեությանը։

Հավատարիմ մնալով իմ կողմից որդեգրած սկզբունքին շարունակելու ենք մեր բաց թափանցիկ ու հրապարակային գործունեությունը։

Կայքը  նպատակաուղղված է ինստիտուտի գիտակազմակերպչական գործունեությունը լուսաբանել հանրապետության տնտեսագիտական հանրության և ընդհանրապես հասարակության լայն շերտերի համար։ Նորացված կայքի գործարկումը ոչ միայն ժամանակի պահանջն է, այլ նաև՝ հասարակության բոլոր շերտերի հետ համագործակցության լավագույն հարթակ։

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը որ ՀՀ ԳԱԱ-ն կառավարության գիտական  խորհրդատուն է` ակնկալում եմ ՀՀ կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ սերտ համագործակցություն։ Համատեղ և արդյունավետ աշխատանքով շարունակենք բարելավել երկրի մակրոտնտեսական իրավիճակը և ազգաբնակչության սոցիալ տնտեսական վիճակը։

Ինստիտուտի տնօրեն Վ․ Հարությունյան։

Галерея

Часто задаваемые вопросы 

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

Конференции и Сборник научных статей

Публикации

Объявления

Международные экономические новости

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Макроэкономические вопросы и финансы

Проблемы реального сектора экономики

Развитие сферы услуг и Социально-демографические проблемы

Теоретические исследования и история экономической мысли

Наши партнёры

Новости

Объявление

Уважаемые абитуриенты, сообщаем Вам, что очный вступительный экзамен по профессиональной дисциплине (Ը.00.02) "Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями" в 2022 г. в аспирантуру Института экономики им. М.Котаняна НАН РА, состоится 24 июня в 11:00 в...

ПО ДАННЫМ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОБЗОРА ВСЕМИРНОГО БАНКА: ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ

В январе экономика зарегистрировала устойчивый рост на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2021 года -9,9% в. Рост был большой - годовой прирост услуг (без учета торговли) составил 21%, промышленности - 17% в год, торговли - 12%, а рост в строительстве...

В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ “АЗГ” И ГАЗЕТЫ “РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ” О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. Л. АРУТЮНЯНА

В 8-ом номере еженедельника « АЗГ» от 11-го марта и в номере 41 (7707) от 8-го марта газеты «Айастани Анрапетутюн»  ("Республика Армения") вышли в свет статьи, в которых подробно про члена-корреспондента НАН РА, доктора экономических наук, профессора представлена...

Ушел из жизни директор института экономики им. М. Котаняна НАН РА Владимир Арутюнян

С глубокой скорбью сообщаем, что 5 марта 2022г. в возрасте 65 лет преждевременно ушел из жизни талантливый ученый, интеллигентный человек, член-корреспондент НАН РА, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РА, директор Института экономики им. М. Котаняна...

Сборник научных статьей “Современные проблемы социально-экономического развития в РА” в списке журналов ВАК РА

Сборник научных статьей  “Современные проблемы социально-экономического развития в РА” публикуемый Институтом Экономики им. М. Котаняна согласно указу № 9 презитента Вышшей Аттестационной Коммиссии РА от 01.02.2022 был включён в список рекомендуемых публикаций для...

Опрос

Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը ինչպե՞ս է ազդել ձեր սպառողական զամբյուղի վրա

View Results

Loading ... Loading ...