Նորություններ | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ  Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտը իր գործունեության վերջին 15 տարիներին (2006-2020թթ.) գրեթե յուրաքանչյուր տարի կիրառական առաջարկություններ է ներկայացրել ՀՀ կառավարությանը։   2021թ. լույս են տեսել  2 ժողովածու` «ՀՀ ԳԱԱ  Մ. Քոթանյանի տնտեսագիտության...

Լույս է տեսել  ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի  անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»   գիտական հոդվածների ժողովածու-2021

Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի «Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու-2021

Լույս է տեսել  ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի  անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի «Սոցիալ-տնտեսա­կան զարգաց­ման արդի հիմնա­խնդիր­­ները ՀՀ–ում» (գիտական հոդվածների ժողո­վա­ծու -2021), 390 էջ ծավալով։ Ժողովածուի պատասխանատու խմբագիրն է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր,...

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան ՏԻ ընդլայնում է համագործակցության շրջանակները ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ  Էկոնոմիկայի նախարարաության հետ

ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Քոթանյանի անվան ՏԻ ընդլայնում է համագործակցության շրջանակները ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարաության հետ

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ներկայցուցիչները մասնակցել են ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանի և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի  պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի և այլ աշխատակիցների հետ աշխատանքային հանդիպման։ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության...

«ԱԶԳ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի ՀԱՄԱՐՈՒՄ (22(5662))  ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԳԻՐՔ ՆՎԻՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻՆ» ՎԵՐՆԱԳՐՈՎ ՀՈԴՎԱԾԸ

«ԱԶԳ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի ՀԱՄԱՐՈՒՄ (22(5662)) ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԳԻՐՔ ՆՎԻՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻՆ» ՎԵՐՆԱԳՐՈՎ ՀՈԴՎԱԾԸ

Սույն հոդվածում ներկայացված է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան ՏԻ տնօրեն ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանի կողմից 2008-2020թթ. ընթացքում ՀՀ կառավարություն ներկայացված կիրառական առաջարկությունները բովանդակող գիրքը։ Ժողովաոծուում ամփոփվել  են ՀՀ...

2021թ. հունիսի 3-ին տեղի ունեցավ Եվրասիական տեղեկատվական և վերլուծական կոնսորցիումի խորհրդատվական խորհրդի քննարկումը

2021թ. հունիսի 3-ին տեղի ունեցավ Եվրասիական տեղեկատվական և վերլուծական կոնսորցիումի խորհրդատվական խորհրդի քննարկումը

2021թ. հունիսի 3-ին տեղի ունեցավ Եվրասիական տեղեկատվական և վերլուծական կոնսորցիումի խորհրդատվական խորհրդի քննարկումը «Հայաստանի և Բելառուսի վերլուծական կենտրոններ. ավանդույթներ, փորձ, արդյունավետության գնահատում» թեմայով, որի ընթացքում ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան...

2021-2022ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2021-2022ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիան հայտարարում է 2021-2022թթ.  առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն, անվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով` Տնտեսագիտության ինստիտուտ. Ը.00.02–Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում...

Լույս է տեսել  ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի  անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,տնտեսագիտության դոկտոր,պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանի կողմից ՀՀ կառավարություն ներկայացրած կիրառական առաջարկությունները 2008-2020թթ. ընթացքում գիրքը

Լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,տնտեսագիտության դոկտոր,պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանի կողմից ՀՀ կառավարություն ներկայացրած կիրառական առաջարկությունները 2008-2020թթ. ընթացքում գիրքը

Լույս է տեսել  ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի  անվան տնտեսագիտության  ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,տնտեսագիտության դոկտոր,պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանի կողմից ՀՀ կառավարություն ներկայացրած կիրառական առաջարկությունները 2008-2020թթ. ընթացքում գիրքը, 248 էջ...

«Գիտություն» ՀՀ ԳԱԱ թերթ, մարտ N3 (351), 2021թ.  «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՍՏԻՏՈՒՏ. ՎԵՐԵԼՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ» Ս. Պապիկյան

«Գիտություն» ՀՀ ԳԱԱ թերթ, մարտ N3 (351), 2021թ. «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՍՏԻՏՈՒՏ. ՎԵՐԵԼՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ» Ս. Պապիկյան

2020 թ.-ին ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի տնտեսագիտության ինստիտուտը և աշխատակիցները արձանագրել են մի շարք ձեռքբերումներ և հաջողություններ։  Տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր  Վ. Հարությունյանի կողմից կազմվել է «ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան...