Ղեկավար կազմ | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

Տնօրեն

Վլադիմիր Հարությունյան

ՀՀ ԳԱԱ Թղթակից անդամ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Փոխտնօրեն գիտական գծով

Լիլիթ Սարգսյան

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Գիտքարտուղար

Քրիստինե Բաղդասարյան

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Գիտական թեմայի ղեկավար

Սվետլանա Դալլաքյան

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Գիտական թեմայի ղեկավար

Ռոբերտ Սարինյան

Տնտեսագիտության դոկտոր

Գիտական թեմայի ղեկավար

Մերի Մանուչարյան

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Գիտահրատարակչական բաժնի ղեկավար

Անահիտ Մարկոսյան

Գրադարանավար

Նարինե Գրիգորյան

Ընդհանոր բաժնի ղեկավար

Վլադիկ Մանուկյան

Գլխավոր հաշվապահ

Կարինե Հակոբյան

Կադրերի բաժնի ղեկավար

Ռուզաննա Կարապետյան