Համագործակցություն | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ինստիտուտը համագործակցում է Երևանի պետական (1 աշխատակից դասա­վան­դում է), Հա­յաստանի պետական տնտեսագիտական (2), Հայաստանի Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական (2), Հա­յաս­տանի Ազգային Ագրարային (3) համալսա­րանների, Գ.Վ.Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղի (1) և Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի (2) հետ։

2017թ.-ից մինչ օրս ինստիտուտը համագործակցում է նաև ՌԴ ԳԱԱ Դաղստան գիտական կենտրոնի Սոցիալ–տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտի հետ` համատեղ գիտական աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև միջոցառումների կազմակերպման մասով։

2019թ. ինստիտուտի 2 գիտաշխատողներ մասնակցել են միջազգային սեմինարների` Տաթևիկ Շահինյանը` Լեհաստանի Դաբրովա Գուրնիչա քաղաքի WSB համալսարանում և Հայկ Մարկոսյանը` Չինաստանի Հասարակական Գիտությունների Ակադեմիայում։

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ http://www.ysu.am/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ https://asue.am/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ https://anau.am/ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ https://aspu.am/ 

Գ.Վ. ՊԼԵԽԱՆՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կայք՝ https://erevan.rea.ru/ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Կայք՝ https://www.sci.am/ 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Կայք՝ http://scs.am/ 

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԴԱՂՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կայք՝ http://www.dncran.ru/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Կայք՝ https://paara.am/

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ https://ufar.am/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կայք՝ https://www.gov.am

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կայք՝ https://yerevan.am

ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կայք՝ http://ejmiatsin.am

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կայք՝ https://www.gyumricity.am

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կայք՝ https://vanadzor.am

ՍԿՈՊՈՒՍ

Կայք՝ https://www.scopus.com

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ https://rau.am

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Կայք՝ https://www.bok.am

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կայք՝ https://eua.am

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Կայք՝ http://inion.ru