«ԱԶԳ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի ՀԱՄԱՐՈՒՄ (22(5662)) ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ «ԳԻՐՔ ՆՎԻՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻՆ» ՎԵՐՆԱԳՐՈՎ ՀՈԴՎԱԾԸ | ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

Սույն հոդվածում ներկայացված է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան ՏԻ տնօրեն ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանի կողմից 2008-2020թթ. ընթացքում ՀՀ կառավարություն ներկայացված կիրառական առաջարկությունները բովանդակող գիրքը։ Ժողովաոծուում ամփոփվել  են ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան ՏԻ-ում 2006-2020թթ. ընթացքում  Վ. Հարությունյանի կողմից կատարված հետազոտական աշխատանքները, որոնցից բխող կիրառական առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարությանը։

Հարկ է նշել, որ այդ առաջարկներից շատերը այս կամ այն չափով օրենսդրական ուժ են ստացել։ Գիրքը 248 էջ է և կարդացվում է մեծ հետաքրքրությամբ և կարող է օգտակար լինել ոչ միայն օրենսդրական հարցերով զբաղվող անձնանց, այլ նաև տնտեսագետների և ուսանողների համար։

Ավելին՝ https://azg.am/AM/2021061118